Nederlands Hervormde Kerk

De voormalige brouwerij van het klooster Jeruzalem is in het jaar 1629 door de ingezetenen in gebruik genomen als “gehoorplaats van Gods woord”. Naast de functie van gebedshuis is het oostelijke gedeelte van de Nederlands Hervormde Kerk ook nog een tijd gebruikt als dienstwoning voor de predikant en later voor de koster. 
De geschiedenis van het klooster Jeruzalem of het Gerkesklooster is te boek gesteld door Mr. A.J. Andreae. De uitgave van de eerste druk verscheen al in 1890. Behalve dat het kerkgebouw nog steeds gebruikt wordt voor kerkdiensten, wordt het oostelijk gedeelte van het kerkgebouw tegenwoordig tevens gebruikt als aula.
Sinds 2004 maakt de kerk deel uit van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland)

Voor de omgeving heeft het kerkgebouw een belangrijke historische waarde. 
Een gedeelte van haar geschiedenis is vastgelegd in het boekje “Dorpen aan de grens”.  

Ten oosten van het kerkgebouw bevindt zich het kerkhof.

Adres kerkgebouw De Poorthoek 1a,
9873 PL Gerkesklooster
Diensten op zondag Morgendienst 09.45 uur
Pastoraal medewerker Ds. G. Postma uit Wouterswoude
Koster Mevr. M.E. Luimstra-Zijlstra
De Flaphoek 15
9873 PM Gerkesklooster
Tel. (0512) 351907
Postadres kerkenraad Dhr. T. Wouda,
Verlaatsterweg 8,
9873 PA Gerkesklooster
Tel. (0512) 351460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home - Over mij - Contact

 

Deze site is eigendom van de Ondernemers Vereniging Gerkesklooster-Stroobos

Het onderhoud van deze website is in handen van Klaas van der Schuit