MONUMENTEN

Het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos telt in totaal twee monumenten.

Het oudste van deze monumenten staat aan de Wigerathorp te Gerkesklooster.

Het tweede staat op de voormalige provinciegrens aan de Groningerstreek te Stroobos.

Het beeld van kunstenaar David van Kampen, destijds wonende te Bartlehiem, is gemaakt van Belgisch hardsteen en heeft de neem "De Tweeling" gekregen. Het "schip" en de "fabriek" zijn gemaakt van aluminium.

Het beeld stelt de verbondenheid tussen de twee dorpen Gerkesklooster en Stroobos voor. Het bovenste gedeelte van het beeld bestaat uit twee kinderen die elkaar omhelzen. De een heeft een fabriek de ander een schip in de hand en ze staan in uitgehouwen water. Hiermee wilde de kunstenaar tot uitdrukking brengen dat de industrie en het water altijd een belangrijke bron van inkomsten zijn geweest voor de beide dorpen. Het water symboliseert de ligging van het dorp en de twee kinderen stellen de gezamenlijke arbeid voor.

Op de onderzijde van het beeld zijn rondom voorstellingen aangebracht, die eveneens betrekking hebben op de historie van het dorp. Zo worden op de achterzijde van het beeld de kleinschalige industrie, op de linkerzijde de scheepvaart, op de rechterzijde het kloosterleven en op de voorzijde de trommelslager als symbool van het dorpsleven tot uitdrukking gebracht. De brug op de voorzijde zegt nog iets over de scheiding en de eenheid van de dorpen.

Het beeld is in oktober 1982 in aanwezigheid van kunstenaar David van Kampen en wethouder Pieter Siegersma onthuld door burgemeester drs. G. van Veenen van de gemeente Achtkarspelen en burgemeester J. Verbree van de gemeente Grootegast.


In het verleden was het dorp Stroobos altijd opgedeeld in een Groninger en een Fries gedeelte. Ondanks dat het de uitstraling had van een dorp lag het oostelijk gedeelte in de gemeente Grootegast (provincie Groningen) en het westelijk gedeelte van het dorp in de gemeente Achtkarspelen (provincie Friesland).

In deze situatie is op 1 januari 1993 verandering gekomen. Vanaf die datum werd het Groninger gedeelte definitief overgedragen aan de provincie Friesland.

Dat was voor de vereniging van Plaatselijk Belang Gerkesklooster-Stroobos reden genoeg om naast een dorpswapen en een dorpsvlag ook nog een monument de laten ontwerpen dat de eenheid van de beide dorpen moest weergeven.


Deze opdracht werd vormgegeven door een kunstcommissie die gevormd werd door de dames Rineke Douma-Lijklema, Thea de Poel-Plantinga en de heren Johannes Veenstra en Klaas van der Schuit. Het eerste ontwerp van het monument kwam van de hand van commissielid Klaas van der Schuit.

Het gedenkteken werd geplaatst op de plaats waar vroeger een sluis gezeten heeft in de oude Trekvaart van Groningen naar Dokkum en Lemmer. Ten westen van deze sluis lag toentertijd een brug die de noordelijke en zuidelijke oever van Stroobos met elkaar verbond. Het monument stelt een stuk kademuur voor met een meerpaal voor het aanleggen van de schepen. De steen met het jaartal 1891 zat vroeger in de kademuur bij de brug, die van 1891 tot 1940 dienst heeft gedaan. Een stukje van dat verleden kunt u nog terugvinden op de wandschildering in eetcafé "De Vriesche Herberg".


Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat het monument met behulp van een bijdrage van de provincie voornamelijk tot stand gekomen is met vrijwilligers.

De grensmarkering werd in juli 1994 officieel met behulp van een trekpaard onthuld door cultuurgedeputeerde L.J. Lyklema. In 2002 is de heer Lyklema benoemd tot eerste burger van de gemeente Achtkarspelen.


Home - Over mij - Contact

 

Deze site is eigendom van de Ondernemers Vereniging Gerkesklooster-Stroobos

Het onderhoud van deze website is in handen van Klaas van der Schuit