Dorpsvlag / WapenDe gaffel van zilver, die zich een weg zoekt in het groene landschap, laat een splitsing zien van één van de vele waterwegen die het dorp Gerkesklooster-Stroobos rijk is. De belangrijkste waterweg werd vroeger gevormd door de Trekvaart van Dokkum naar Groningen. Deze werd toen gekruist door het Kolonelsdiep en de Oude Vaart. (Zie hiervoor het kaartmateriaal van Chr. Schotanus -1664- en van B. Schotanus àà Steringa -1718-)

Het rode schildhoofd staat voor de bebouwing van het vroeger landelijk en afgelegen dorp Gerkesklooster. De gouden lelie, het symbool van de Cisterciëënzer kloosterorde, staat voor het klooster Jeruzalem of Gerkesklooster, dat hier in 1240 gesticht werd.

 

Het anker in het linker groene vlak geeft de bedrijvigheid op en rond het water weer. De scheepsbouw en het transport over het water hebben er destijds voor gezorgd,
dat het dorp Stroobos tot bloei kwam.

Het bos stro in het rechter groene vlak zegt iets over het ontstaan van de naam Stroobos. Een schoolmeestersrapport uit 1828 vertelt ons, dat deze naam in 1655 ontstaan zou zijn tijdens het graven van het Hoendiep. De arbeiders, die het werk uitvoerden konden niet in huizen of hutten schuilen, want die waren er nog niet. Bossen stro dienden daarbij als enige schuilplaats en daarom zeiden de arbeiders, wanneer ze 's maandagsmorgens naar hun werk gingen:"We gaan maar weer naar de stroobossen."

Later zijn de dorpen naar elkaar toe gegroeid en vormen de bewoners één dorpsgemeenschap. Vandaar dat het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos ook één dorpswapen heeft.

Ontwerp: A.B. Dull tot Backenhagen Fryske Rie Foar Heraldyk
R. Douma-Lyklema Plaatselijk Belang
K. van der Schuit Dorpshistoricus
Getekend: R.J. Broersma Fryske Rie Foar Heraldyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home - Over mij - Contact

 

Deze site is eigendom van de Ondernemers Vereniging Gerkesklooster-Stroobos

Het onderhoud van deze website is in handen van Klaas van der Schuit