Informatie OVGS

Bestuursleden OVGS

Piet Kuipers                      voorzitter              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                 06-55336839

Christiaan van der Molen    secretaris              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.            06-10557733

Gerry Kissing                    penningmeester     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                   06-53374778

Ieteke de Vries                  bestuurslid            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                          06-12743344   

Aafke Kamminga               bestuurslid             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                  06-53298425

 

Geachte Leden,


Nu de werkzaamheden aan de Verlaatsterweg / Breed / Hoendiep NZ afgerond zijn hebben wij de volgende vragen voor jullie:
-          Hoe ervaren jullie de nieuwe weg ?
-          Wat vinden jullie van de verlichting ?
-          Wat vinden jullie van de veiligheid ?
Met betrekking tot de Parallelweg (weg van Trekweg naar Buitenpost, langs het spoor) willen wij jullie de volgende vragen voor leggen:
-          Hoe ervaren jullie deze weg ?
-          Wat vinden jullie van veiligheid ?
De reacties zullen gebundeld worden en neergelegd worden bij de gemeente met als achterliggende gedachte de zaken die voor verbetering vatbaar zijn onder de aandacht te brengen.
Reacties graag voor 15-2 aanleveren per mail.
Tevens willen wij jullie er nog op attenderen dat op vrijdag 6 februari om 14.30 uur een schip te water gaat bij Barkmeijer.
Met vriendelijke groet,


Bestuur O.V.G.S.

 

Sponsoren Concours Hippique Buitenpost

Agrivesta Bijlsma BV, Bronsema Transport & Steenhandel, De Kloostertuin Hoveniers, Friesland Campina Cheese, Installatiebedrijf Detmar, Kuipers Bedrijfsontwikkeling BV, Restaurant Herberg van Stroobos, Sikma Veevoeders BV en Top Administratie & Advies waren bij het Concours Hippique te Buitenpost sponsors. De prijs om het KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND bij de vierspannen tuigpaarden Fries ras, aangespannen voor landauer werd aangeboden door Kuipers Bedrijfsontwikkeling BV en Top Administraties & Advies. 

 

 BUITENPOST-1BUITENPOST-2

BUITENPOST-3

BUITENPOST-4 

Beste ondernemers,

De werkzaamheden aan de Reconstructie van de Verlaatsterweg/Hoendiep zijn kortgeleden gestart.

Aannemer Jansma Drachten BV voert deze werkzaamheden uit voor de gemeente en heeft een keet in de
leegstaande basisschool aan de Hoogstraten, waar ook de uitvoerder te bereiken is.

Het werk omvat 2 fasen, waarbij fase 1 de westkant van het dorp (Verlaatsterweg-Friese Streek) en fase 2

de oostelijke kant (Hoendiep NZ) betreft.
D.m.v. omleidingroutes wordt het doorgaande verkeer zoveel mogelijk omgeleid en uit Gerkesklooster gehouden.
Bedrijven en bewoners blijven zoveel mogelijk bereikbaar, maar kunnen mogelijk enige hinder of oponthoud
ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De aannemer heeft een planning van haar werkzaamheden gemaakt en zal zich hier, afhankelijk van de weersomstandigheden, zoveel mogelijk aan houden.

         -Op vrijdag 9 mei a.s. wordt de rijbaan Verlaatsterweg-Fries Streek gedurende 1 werkdag, volledig afgezet om te worden gefreesd.
         -In week 26 en 27 worden de klinkers uit het kruispunt Het Breed vervangen door asfalt. Hierbij zal het verkeer mogelijk hinder
          ondervinden.

         -Op dinsdag 8 juli a.s. zal de nieuwe asfaltdeklaag over de volle breedte van de Verlaatsterweg worden aangebracht en zal deze volledig
          worden afgesloten.

          Deze laatste werkzaamheden starten 's morgens om 07:00 uur vanaf Het Breed, zodat men nog in westelijke richting kan wegkomen en           's middags vanaf ca. 12:00 uur alweer vanuit oostelijke richting kan binnenkomen.

Het zou mooi zijn wanneer u, de ondernemers, met deze data, voor wat betreft de bevoorrading van uw bedrijf, rekening kan houden.

De werkzaamheden van de 2e fase starten na de bouwvak. Hierover wordt u t.z.t. ingelicht.

 

Opzichter:     Henk Tjoelker tel. 06-53201118
Gemeente:    Piet Banga tel. O511-548192

 

Aanleg pad Verlaatsterweg en groot onderhoud traverse Gerkesklooster-Stroobos >> Zie collegevoorstel <<

Plantekening Verlaatsterweg  >> Tekening <<

Plantekening Hoendiep N.Z.   >> Tekening <<

 

Als OVGS willen we onze dorpen door de bril van de ondernemer bij de verschillende thema’s onder de aandacht brengen. Onderstaande punten zullen we her en der ophangen in het dorp en zullen we verspreiden onder alle politieke partijen in de gemeente Achtkarspelen.

Jong dorp in beweging

Jong dorp waar muziek in zit

 

VEILIGHEID en INFRASTRUCTUUR

Wij willen dat onze kinderen veilig naar school kunnen fietsen

Plaatselijk, maar ook naar het voortgezet onderwijs.

 

 • We willen graag een veilige Parallelweg, tussen viaduct en Trekweg
 • We willen graag een fietstunnel onder het spoor door vanaf de Trekweg naar Kollum
 • Doortrekken weg langs MFA van Klaarkamp naar Sarabos
  • Dit ivm veiligheid van de kinderen
 • We willen graag dat de Dijkhuisterweg wordt meegenomen in de strooiroute
 • Wij zijn blij met de inspraak in de plannen van de doorgaande weg in Gerkesklooster – Stroobos
 • Wij willen graag een Dorps WiFi
 • Wij willen graag een Glasvezelnetwerk voor alle inwoners, bedrijven en instellingen.
 • Wij willen graag grondverlichting op de Lege Finne
 • Wij willen graag zsm openbare verlichting bij de nieuwe MFA
 • Wij willen graag een goed begaanbaar wandelpad over de Singel en goede paden met goed onderhoud in het bos aan de Singel
 • Wij vragen aandacht en medewerking aan een nieuw Beweegveld op de oude Tennisbanen bij het Sportveld
 • Wij willen graag de Speeltuin en de diverse Speelplaatsen in het dorp behouden
 • Kinderopvang (en consultatiebureau)
 • Peuterzaal
 • Basisonderwijs
 • Buitenschoolse opvang
 • Jeugdopvang met eigen ruimte

 

VERLICHTE WANDELPADEN

Wij willen veilige wandel- en fietsroutes voor ouderen en toeristen

 

BEWEGEN

Wij willen mogelijkheden bieden om onze inwoners gezond te houden

 

SCHOOLGEBOUWEN

Wij willen extra aandacht voor opvang en onderwijs

Bij een Jong dorp (gemiddelde leeftijd jonger dan 36,5 jaar) hoort

 

 • Wij zijn blij met het nieuwe MFA
  • Maar wanneer werkt de gemeente de omgeving af
   • Het is nu een dikke drekboel direct bij het MFA
   • En geen verlichting
   • Bereikbaarheid is onduidelijk
   • Omgeving van Het Gerkepad is door de bouw verwaarloosd
   • Tegenover MFA liggen nog grote modderbulten
  • Weg vanaf de Klaarkamp naar Sarabos doortrekken
   • Pand heeft adres Sarabos, maar is niet via Sarabos bereikbaar
   • Zeer onveilige situaties
  • Basisschool heeft nu al problemen met huisvesting van leerlingen
   • Gebouw is nu al te klein voor een dorp met heel veel kinderen
   • Wij vragen aandacht voor een hele grote groep 1 en 2 (ca 40 leerlingen!!)
   • Een betere huisvesting hiervoor
  • Wij vragen duidelijkheid ten aanzien van huisvesting Kinderopvang en Peuterspeelzaal
   • Wel of niet in het MFA?
   • Onduidelijk of er voldoende ruimte is voor allemaal
  • Is er voldoende plaats voor het Jeugdwerk in het MFA?
  • Wij vragen de Gemeente hier verantwoordelijkheid voor te nemen (en dat zijn ze)
  • Wij vragen de Gemeente om zo snel mogelijk met concrete oplossingen te komen (En deze binnen 2 maanden uit te voeren)
 • Wat gebeurt er met:
  • De Oude Peuterzaal en Kinderopvang aan de Wibrandstraat?
   • Graag duidelijkheid van de gemeente of deze nog nodig is
   • Anders mogelijk een volgende verpaupering
   • Gemeente is verantwoordelijk
  • De oude Basisschool aan de Hoogstraten?
   • Onduidelijk is of dit gebouw wordt gesloopt
   • Onduidelijk is of hier woningen mogen worden gebouwd
   • Of gaat ook dit een verpauperd pand worden?
   • De Gemeente is verantwoordelijk
   • De directe omgeving wil graag dat het pand zsm wordt gesloopt.
 • Wij zijn blij met de 6 levensloopbestendige woningen aan de Hoogstraten
  • Gebouwd door SWA
 • Oude bejaardenwoningen aan de Molenstraat / Klaarkamp vervangen
  • Woningen zijn van WoonFriesland
  • Woningen zijn slecht bewoonbaar met de laagste Energielabels (D, F, G!)
  • Woningen worden door WoonFriesland te koop aangeboden
   • Hierdoor is rest onverkoopbaar / niet te verbeteren.
  • Wij willen graag dat deze woningen worden gesloopt en worden vervangen door Levensloop bestendige Woningen
  • De Gemeente en Provincie  hebben invloed bij en op Woningbouw Corporaties (en dan hier met name WoonFriesland)
  • Wij willen dat de gemeente de straten en trottoirs bij deze woningen netjes houdt. Laat vaak te wensen over
 • Oude Panden aan de Klaarkamp
  • Wij zijn heel blij met de goedgekeurde plannen voor de bouw van 17 appartementen en 2 bedrijfsunits
  • Wij willen graag dat de oude panden zo snel mogelijk worden gesloopt
  • Wij vragen de Gemeente om dit onder de aandacht van de eigenaar / ontwikkelaar te brengen
 • Wij zijn blij met het groot aantal bedrijven in onze dorpen
 • Wij zijn blij met de (zorg) ontwikkelingen in Stroobos
  • Wij zien meer mogelijkheden van Sociale Werkvoorziening in onze dorpen
  • Wij vragen de gemeente deze ontwikkelingen te faciliteren
 • Wij vragen de gemeente om gebruik te maken van lokale ondernemers
 • Wij vragen de gemeente om samen met de Ondernemers Vereniging Gerkesklooster Stroobos het bedrijfsleven in onze dorpen te stimuleren en te faciliteren.
  • Minder regels
  • Meer werkgelegenheid
 • Wij vragen om onze sportgelegenheden in eigen dorp te houden
  • Onze sportverenigingen zijn onder voorwaarden bereid tot zelfwerkzaamheid om mee te werken aan behoud van de kwaliteit, mits de gemeente dit faciliteert en het groot onderhoud en de renovaties uitvoert
 • Wij vragen om ons rijk cultureel leven financieel te blijven ondersteunen
  • Zowel muziek en zang en andere culturele gebeurtenissen
 • Wij vragen de gemeente om sport en cultuur te blijven faciliteren
 • Wij vragen de gemeente om aandacht voor de vele vrijwilligers

 

WONINGBOUW

Wij willen dat onze bewoners (jong en oud)  een geschikte woning hebben, waarin ze zich veilig voelen, zodat ze kunnen blijven wonen in Gerkesklooster-Stroobos tegen betaalbare prijzen.

 

BEDRIJVIGHEID

Wij vragen ruimte voor initiatieven van onze bedrijven.

 

SPORT EN CULTUUR

Gerkesklooster – Stroobos is een levendig (jong) dorp met een rijk cultureel- en sportverenigingsleven

 

ALGEMEEN

Gerkesklooster – Stroobos gaat voor leefbaarheid, participatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid

 

 

Leden OVGS

Afgelopen woensdag ben ik naar de bijeenkomst geweest voor de overdracht van het PM kanaal door de Provincie aan RijksWaterStaat.

Ook Douwe Schat, Martje Schuuring en Martin van der Kooi namens Barkmeijer Shipyards waren aanwezig.

 Aangegeven werd dat de betrokken bedrijven en partikulieren per 1 januari 2014 een nieuwe buurman krijgen en dat alles wat op een strook (30 meter vanaf het kanaal???) invloed kan hebben op vergunningen en toestemmingen, onderhoud etc.  Alles wat bestaand is wordt gerespecteerd volgens de informatie.

Provincie geeft aan dat ze mogelijk niet alle stukken in hun dossiers hebben.

Belangrijk is dus dat degenen die te maken hebben met de Provincie en straks met RWS toetsen of de Provincie alle stukken heeft.

Het gaat om:

Vergunning

 • afspraken
 • protocollen (ook al zijn deze intern gemaakt)
 • tekeningen
 • etc  wat ook maar van belang is.

 Al pratende weg kwamen we tot de conclusie dat er veel meer speelt dan we in eerste instantie hadden gedacht. Denk ook aan bruggen en kades.

 Het is de bedoeling dat de ambtenaren van de Provincie t/m 2018 RWS blijft ondersteunen.

 Er is toegezegd dat de Provincie iets op hun website gaat zetten, maar we weten nog niet wat. Houd dit in de gaten als het voor u van belang is.

 Informatie en contacten kunnen via de heer A.P. van der Meulen van de gemeente lopen. Hij heeft de juiste namen bij de Provincie.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We kregen te horen dat de gemeente Achtkarspelen lid is van de Vereniging voor Binnenhavens, waar veel kennis zit omtrent werkwijzen, subsidies, geschillen etc.

Misschien kan er door bedrijven ook gebruik van worden gemaakt

Voor de betrokken ambtenaren van de Provincie en RWS was het nieuw om bij overdracht van een dossier vooraf zo’n voorlichting te houden.

Vorig jaar op 1 november  hebben wij als OVGS een inloop georganiseerd in ons dorp met o.a. dit onderwerp. Hieruit is naar voren gekomen dat de betrokken bedrijven graag willen weten wat de Provincie in het dossier heeft en dat we graag overleg wilden.

De bijeenkomst van afgelopen week is voortgekomen uit ons verzoek en we hopen als bestuur van OVGS dat we hiermee van toegevoegde waarde zijn geweest voor onze leden.

 

Met vriendelijke groet mede namens bestuur OVGS

Piet Kuipers 06-55 336 839

Antwoord op bovengenoemde bijeenkomst:  >> lees verder <<

 

Home - Over mij - Contact

 

Deze site is eigendom van de Ondernemers Vereniging Gerkesklooster-Stroobos

Het onderhoud van deze website is in handen van Klaas van der Schuit