Archief 2013

Tweede waterwoning te water gehesen. 

WATERWONING

Maandag 8 juli werd de tweede waterwoning voor Woon Zorg Ontwikkeling Gerkesklooster in Stroobos te water gehesen. Deze woning wordt net als de eerste afgemeerd aan de Groningerstreek. De woning zal worden gebruikt voor de 24-uursopvang voor mensen met een beperking. In de woning is plaats voor twee personen.
De officiële doop van de waterwoning werd verricht door wethouder Jan Lammers. Na deze plechtigheid werd de boot te water gehesen en later verscheept naar De4Elementen.

Wethouder op bezoek bij wereldkampioen.
GLORIA-1
Brassband Gloria Dei uit Gerkesklooster/Stroobos kan terugkijken op een zeer geslaagde, gezellige barbecue afgelopen zaterdag. Tot ieders verrassing vereerde wethouder van der Veen de brassband met een bezoek. De band werd door hem persoonlijk gefeliciteerd met het behalen van de wereldtitel in de 3e divisie op het WMC in Kerkrade en vertelde dat men door vereende krachten en doorzettingsvermogen tot grote daden kan komen. Dit heeft Gloria Dei duidelijk bewezen! Wethouder van der Veen kwam niet met lege handen, voor het behalen van dit resultaat kreeg Gloria Dei een geldelijke beloning. Van der Veen bleef nog gezellig een paar uren om ook een vorkje mee te prikken.
Tevens was de nieuwe sponsorclub van de twee brassbands uit het tweelingdorp aanwezig, de StroGer Brass Club. Deze club heeft als doel Gloria Dei en Projunior financieel te ondersteunen. 

Nieuwe website Ondernemers Vereniging Gerkesklooster-Stroobos

De ondernemersvereniging van Gerkesklooster-Stroobos, OVGS, heeft de heren Klaas van der Schuit en Bas Douma bereid gevonden om een nieuwe website te ontwerpen en te maken. Het resultaat werd gepresenteerd afgelopen woensdag 27 augustus op de zuivelfabriek te Gerkesklooster. Wethouder Jan Lammers van Achtkarspelen opende de website met een druk op de enter-knop.

WEBSITE-1

Voorzitter van OVGS, Piet Kuipers, noemt de vereniging pro-aktief. Een nieuwe, aktieve website past helemaal in dat licht. De website mag zeer uitgebreid genoemd worden; alles wat men over Gerkesklooster-Stroobos wil weten is netjes onderverdeeld in categorieën. Volgens Kuipers is het niet de bedoeling dat verenigingen hun nieuws en agenda op de site zetten, wel wordt er keurig gelinkt naar alle bestaande websites van verenigingen in het tweelingdorp.
Klaas van der Schuit, ook dorpshistoricus, zal op de website de onderdelen “historie en genealogie” ook nog uit gaan breiden. Van der Schuit geeft duidelijk aan dat het onderhouden van een dergelijke site ook staat of valt met inbreng vanuit de dorpen zelf. Hij nodigt dan ook uit om eventuele op-of aanmerkingen en aanvullingen aan te geven op het contactformulier wat op de site te vinden is.
Wethouder Jan Lammers was zeer content met de nieuwe website. Hij gaf aan dat de site niet alleen voor ondernemers is maar  voor het hele dorp. Als tip gaf Lammers dat de links naar andere verenigingen ook beslist moeten werken! Graag zou Lammers ook een link zien naar Achtkarspelen Bedrijven Contact, dit wordt uiteraard geregeld.
De presentatie van deze nieuwe website was op de zuivelfabriek van Friesland Campina te Gerkesklooster en werd bijgewoond door ondernemers uit het dorp. Van Friesland Campina gaf dhr. Postma een presentatie over de fabriek, waar 130 werknemers zijn en waar 550 miljoen liter melk per jaar verwerkt wordt.

OPEN MONUMENTENDAG

BLK-675--11ax 
Zaterdag 14 september werd op de Open Monumentendag bij ons Rijksmonument de Hervormde Kerk tevens het startsein gegeven voor de maand van de geschiedenis, die in de maand oktober uitgebreid gevierd zal worden. In die maand staan we namelijk stil bij het 675 jarig bestaan van de gemeente Achtkarspelen.
De genodigden werden zaterdagmorgen verwelkomd door jeugdbrassband ProJunior. Onder leiding van Dineke Oostra-Kamminga hadden ze speciaal voor deze dag het Achtkarspelenliet ingestudeerd. Onder het genot van een kop koffie werden de gasten begroet door het organiserend comité.Nadat de gasten een plaatsje hadden gevonden in de kerk kon men luisteren naar de inleidende woorden van commissielid Klaas van der Schuit. In zijn welkomstwoord gaf hij een korte toelichting over de gang van zaken van deze dag. Hij liet weten dat het comité i.v.m. de weersomstandigheden het programma enigszins had aangepast. Vervolgens kreeg Wâlddichter Ate Grijpstra de gelegenheid om zijn speciaal voor deze dag gemaakte gedicht voor te lezen. Na een luid applaus kreeg burgemeester Gerben Gerbrandy het woord om het een en ander over de historie van de gemeente Achtkarspelen te vertellen en een toelichting te geven op het 675 jarig bestaan van onze gemeente.
BLK-675--39ax
In het kader van dit jubileum verrichtte burgemeester Gerbrandy de officiële opening door het hijsen van de jubileumvlag. Na deze plechtigheid konden de gasten in de kerk nog genieten van een PowerPoint voorstelling over de cisterciënzerkloosterorde, die samengesteld was door Douwe Veenstra. Na een tweede kopje koffie konden de gasten een gedeelte van één van de drie historische fietsroutes volgen. I.v.m. de weersomstandigheden werd deze route niet met de fiets maar met de auto afgelegd. De genodigden hebben daarna nog een bezoek gebracht aan de Gereformeerde Kerk te Gerkesklooster, de Hervormde Kerk te Augustinusga en een kop-hals-romp boerderij te Drogeham. Het officiële gedeelte werd om één uur afgesloten met een lunch bij minicamping en theeschenkerij "Blauforlaet" van Jan en Marianne Postma.
De drie fietsroutes zijn door de gemeente gebundeld tot een handzaam boekje, die men het gehele jaar door kan gebruiken. Het boekje, dat door Simon Hoeksma van de Stichting Oud-Achtkarspelen is samengesteld is bij alle musea in de gemeente, het gemeentehuis, de bibliotheken, de plaatselijke kerken en restaurant "De Herberg van Stroobos" verkrijgbaar.      

SPONSORLOOP

P1030063x

 P1030082a

Op 9 oktober was er een sponsorloop op de basisschool. Het doel was om geld in te zamelen voor de aankleding van het plein van de nieuwe school. Hier is namelijk geen budget voor beschikbaar en we willen allemaal dat onze kinderen straks op een nieuwe school ook een mooi plein hebben om te spelen.

Onderscheiding voor Hielke Dijkstra

HIELKEax 
Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen heeft zondag 27oktober 2013 Hielke Dijkstra(67) onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit voor al zijn werkzaamheden die hij in de loop der jaren verrichte voor de plaatselijke Gereformeerde Kerk.

Afscheid van de Basisschool te Gerkesklooster.
SCHOOL1030416axSCHOOL1030424ax

Zaterdag twee november werd oud-leerlingen en leerkrachten nog de mogelijkheid geboden om hun oude basisschool te Gerkesklooster-Stroobos te bekijken, daar op korte termijn de school aan de Hoogstraten gesloten zal worden. Voor tien uur stonden de eerste gasten al voor de deur. Onder het genot van een kop koffie met cake werden ze door het organiserend comité welkom geheten. Speciaal voor deze dag hadden ze de lokalen omgetoverd tot een koffieruimte, filmlocatie, fotoruimte, verkooppunt met oude schoolartikelen en een lokaal met archiefmateriaal. Veel oud-dorpsgenoten waren te vinden in het lokaal waar onder andere een film werd vertoond over de opening van de school in 1959 en het 75-jarig en 100-jarig bestaan van de school.Ook in het lokaal, waar Piter Buruma en Klaas van der Schuit allemaal oude originele documenten en foto's hadden tentoongesteld uit de beginperiode van de school, werden vele herinneringen aan hun schooltijd opgehaald. Naast een aantal leraren waren ook de voormalige Hoofden van de school Jan Westra en Bert Dekker aanwezig. Zelfs het eerste Hoofd van kleuterschool "Repelsteeltje" Rie van Maassen en haar man waren deze dag aanwezig om nog eens in contact te komen met leerlingen, die vroeger bij haar op school hadden gezeten. Het was voor velen een dag van hernieuwde kennismaking.

Kerstmarkt in dorpshuis Rehoboth
KERST-1KERST-2

 

Zaterdagmiddag was er weer een gezellige Kerstmarkt. 

Vele standhouders lieten zich weer van de beste kant zien.Er was weer van alles te koop. Vooral bij de verloting was het erg druk, want voor vijf euro had men altijd een prijs. Door de vele bezoekers werd hier ook gretig gebruik van gemaakt.   

 

Home - Over mij - Contact

 

Deze site is eigendom van de Ondernemers Vereniging Gerkesklooster-Stroobos

Het onderhoud van deze website is in handen van Klaas van der Schuit