Waterschap IJzermieden

 Ten westen van de Trekvaart en ten noorden van het Prinses Margrietkanaal lag destijds het boezemwaterschap “IJzermieden”. Dit waterschap werd in 1878 opgericht om het gebied met een oppervlakte van 212 hectare te bemalen. Uit een historisch overzicht blijkt dat het bestuur dat het waterschap heeft opgericht, bestond uit de heren D.L. Kuipers te Stroobos, Jac. Kuipers te Buitenpost en G. Couperus te Surhuizum

Net als in het waterschap Stroobos werd ook voor deze bemaling een watermolen met molenaarswoning opgericht. De verdere werkzaamheden bestond uit het aanleggen van stroomsloten, wijken, pompen en barten.

De molen die werd aangekocht stond vroeger in het waterschap de Hoop en de Verwachting. Dat was aan het eind van het Lutjediep aan de zuidzijde van het voormalige Hoendiep (tegenwoordig het Van Starkenborghkanaal) tussen Gaarkeuken en Zuidhorn.

Deze watermolen uit 1801 had al een hele geschiedenis achter de rug. In 1871 werd hij door brand verwoest. Na herbouw brandde hij in 1876 opnieuw af. Maar ook nu werd hij weer herbouwd met gebruikmaking van materialen van zaagmolen De Wolf uit Groningen.

In 1879 werd hij afgebroken en verplaatst als poldermolen naar Gerkesklooster.

De watermolen aan het Prinses Margrietkanaal heeft dienst gedaan tot 1938. Toen is hij vervangen door een gemaal. 

Op de foto van links naar rechts: Freerk, Jacob, Klaas(molenaar), Wipkje en Geert van der Heide bij de watermolen.


Er werden aan het eind van de negentiende eeuw diverse waterschappen opgericht.
Elk van deze polders had een eigen windmolen. Deze windmolens moeten nog verder worden uitgewekt.

Home - Over mij - Contact

 

Deze site is eigendom van de Ondernemers Vereniging Gerkesklooster-Stroobos

Het onderhoud van deze website is in handen van Klaas van der Schuit