NEDERLANDS HERVORMDE KERK

In 1580 moest het klooster Jeruzalem net als vele andere klooster in onze provincie worden afgebroken. Het enige wat er toen van het klooster overbleef was de brouwerij.

Op 7 augustus 1629 kregen de omwonenden van de Staten van Friesland toestemming om het voormalige brouwhuis van het klooster te gebruiken als “gehoorplaats van Gods woord”. In dat jaar werd de brouwerij gedeeltelijk verbouwd. Men metselde toen een aantal ramen en deuren dicht in het oorspronkelijke brouwhuis. Dat is nog te zien in de zuidmuur van de tegenwoordige kerk. 

De eerste predikant die te Gerkesklooster beroepen werd, was ds. Cornelis Timanni. Het traktement van deze predikant moest door de inwoners zelf worden opgebracht, omdat de bij het klooster behorende landerijen en huizen door het Rijk verkocht waren en de opbrengst in de schatkist van het land terecht was gekomen.

 In 1786 volgde opnieuw een verbouwing door het verhogen en vergroten van de kerk. Zo werden oude vensters gedicht. In de plaats daarvan kwamen er twee rondbogige vensters in het kerkgedeelte en vijf rechthoekige vensters in het woongedeelte. Het oostelijk gedeelte van het brouwhuis werd verbouwd en heeft tot 1871 dienst gedaan als pastorie. Daarna heeft het een tot de restauratie van 1974 dienst gedaan als kosterswoning.

Na de novemberstorm van 1972 werd het dak, dat een flinke schade had opgelopen, uit het stormschade potje van CRM hersteld. De totale kosten kwamen uiteindelijk uit op ongeveer vier ton. De verbouw van de kerk, die in de 1974 en 1975 werd uitgevoerd, stond onder leiding van architect Roelof Kijlstra van architectenbureau Van Manen en Zwart uit Drachten.

Tijdens de verbouwing is er veel in en om de kerk veranderd. Zo werd de aangebouwde schuur achter de kerk verwijderd, kwam er een aula in het achterste gedeelte van het kerkgebouw en werd de pastorie ingericht als vergaderruimte.

Tot op dit moment worden er nog wekelijks kerkdiensten gehouden.
Net als in geheel Nederland hebben ook in 1834 dorpsbewoners zich afgescheiden van de Hervormde Kerk. Zij kerkten in een kerkgebouw aan de Groningerstreek en vormden toen de Afgescheiden Kerk. Na de afscheiding bleven het woelige tijden aan het kerkelijk front. Een gevolg daarvan was dat in 1886 zich weer een groep kerkleden losmaakte van de Hervormde Kerk. Gerkesklooster stond daarmee in de frontlinie van de Doleantie. Zij bouwden destijds een eigen kerk aan de Hoogstraten.

In 1892 hebben de Afgescheidenen en de Dolerenden zich landelijk weer verenigd tot een kerk. In Gerkesklooster-Stroobos heeft het tot 1926 geduurd voordat de twee groeperingen als een Gereformeerde Kerk verder gingen.


Home - Over mij - Contact

 

Deze site is eigendom van de Ondernemers Vereniging Gerkesklooster-Stroobos

Het onderhoud van deze website is in handen van Klaas van der Schuit